Home เกี่ยวกับเรา สมัคร Linecode แพ็คเกจทำ SEO linecode บริการแบบฟอร์มแจ้งเตือนผ่าน Line บริการโฆษณากลุ่มเป้าหมายแต่ละจังหวัด บริการแอพพิเคชั่น ซอฟแวร์โปรแกรม เครดิตแลกซื้อ ชำระค่าบริการ ร้านค้า เปิดร้านค้าฟรี ระบบอัจฉริยะยุคใหม่ รายงานผลโฆษณา Tag/Keyword สดใหม่ ดาวน์โหลดแอพ Linecode เข้าสู่ระบบจัดการโฆษณา
มาใช้ Linecode กันเถอะ!

 

 

 status : 200message : ok

การเปิดสมัครตัวแทน Linecode มี 2 แบบ

ตัวแทน Linecode มี 2 แบบ

Personal
จ่ายตรั้งเดียวตลอดชีพ
เข้าโปรแกรมโฆษณา Linecode

990฿

 

แบบที่1 สมาชิกตัวแทน แบบทั่วไป

ค่าธรรมเนียม 990 บาท (จ่ายครั้งเดียว )รับเครดิต 50,000 บาท

แบบที่2 สมาชิกตัวแทนสาขา

การทำงานชำระรายเดือน (ตามที่เลือก)

 

การเปิดสาขาให้บริการ Linecode

สินค้าบริการคุณภาพของเรา

รายการเปิดสาขาช่วงโปรโมชั่น

Personal
จ่ายตรั้งเดียวตลอดชีพ
เข้าโปรแกรมโฆษณา Linecode

990฿

 

รายการสินค้าและบริการ

1.โฆษณาติด Top 1-3 Google ทำให้ 10 Keyword เพียง 990 บาท จ่ายครั้งเดียวตลอดชีพ

2.บริการดูแล ออกแบบ วางระยย เขียนโปรแกรมเว็บไซต์ตามต้องการ

3.แอพพิเคชั่นมือถือ สะดวกง่ายในการเข้าถึงผ่าน Mobile

4.บริการรับเขียนโปรแกรม ซอฟแวร์ แบบเช่าซื้อและแบบขายขาด
โปรแกรมขายตรง เว็บขยายสายงาน ระบบขายตรง ระบบคำนวน ทุกแผน ตามต้องการ

5.บริการรับเขียนโปรแกรม ซอฟแวร์ แบบเช่าซื้อและแบบขายขาด
เดลิเวอรี่ ช่างซ่อมรถยนต์ ซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ หรือ แนวคิดค้นธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับ ช่างซ่อมรถยนต์ ซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ ต่างๆ

6.บริการรับเขียนโปรแกรม ซอฟแวร์ แบบเช่าซื้อและแบบขายขาด
สื่อการเรียน การสอน การอบรม หรือ แนวคิดค้นธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับ สื่อการเรียน การสอน การอบรม

7.บริการรับเขียนโปรแกรม ซอฟแวร์ แบบเช่าซื้อและแบบขายขาด
เดลิเวอร์รี่ ของกิน ของใช้ อุปกรณ์ ของแต่งบ้าน เสื้อผ้า กิ๊บช๊อป ทุกอย่าง 20 ของทั่วไป หรือ แนวคิดค้นธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับ ของกิน ของใช้ อุปกรณ์ ของแต่งบ้าน เสื้อผ้า กิ๊บช๊อป ทุกอย่าง 20 ของทั่วไป

8.บริการรับเขียนโปรแกรม ซอฟแวร์ แบบเช่าซื้อและแบบขายขาด
เดลิเวอรี่ แฟรนไชส์ หรือ แนวคิดค้นธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับ แฟรนไชส์

9.บริการรับเขียนโปรแกรม ซอฟแวร์ แบบเช่าซื้อและแบบขายขาด
ระบบกีฬา หรือ แนวคิดค้นธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับ ระบบกีฬา อุปกรณ์กีฬา

10.บริการรับเขียนโปรแกรม ซอฟแวร์ แบบเช่าซื้อและแบบขายขาด
ระบบงานช่าง งานไฟฟ้า งานช่างประปา งานช่างไม้ งานช่างปูน งานช่างโลหะ งานช่างสี หรือ แนวคิดค้นธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับ ระบบงานช่าง งานไฟฟ้า งานช่างประปา งานช่างไม้ งานช่างปูน งานช่างโลหะ งานช่างสี

11.บริการรับเขียนโปรแกรม ซอฟแวร์ แบบเช่าซื้อและแบบขายขาด
เดลิเวอร์รี่ วัตถุดิบ หรือ แนวคิดค้นธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับ วัตถุดิบต่างๆ
12.บริการรับเขียนโปรแกรม ซอฟแวร์ แบบเช่าซื้อและแบบขายขาด
เดลิเวอร์รี่ทำความสะอาด หรือ แนวคิดค้นธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับ ทำความสะอาด อุปกรณ์ทำคว่ามสะอาด
13.บริการรับเขียนโปรแกรม ซอฟแวร์ แบบเช่าซื้อและแบบขายขาด
เดลิเวอรรี่อาหารทะเลสด หรือ แนวคิดค้นธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับ อาหารทะเลสด
14.บริการรับเขียนโปรแกรม ซอฟแวร์ แบบเช่าซื้อและแบบขายขาด
ระบบอสังหาริมทรัพย์ หรือ แนวคิดค้นธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับ ระบบอสังหาริมทรัพย์
15.บริการรับเขียนโปรแกรม ซอฟแวร์ แบบเช่าซื้อและแบบขายขาด
เดลิเวอรี่ สินค้าโอท๊อป Otop หรือ แนวคิดค้นธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับ สินค้าโอท๊อป Otop
16.บริการรับเขียนโปรแกรม ซอฟแวร์ แบบเช่าซื้อและแบบขายขาด
ระบบการเงิน ธนาคาร หรือ แนวคิดค้นธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับ ระบบการเงิน ธนาคาร
17.บริการรับเขียนโปรแกรม ซอฟแวร์ แบบเช่าซื้อและแบบขายขาด
ระบบส่งพัสดุ ขนส่ง หรือ แนวคิดค้นธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับ ระบบส่งพัสดุ ขนส่ง
**หมายเหตุรับเขียนโปรแกรมทุกความต้องการ ราคากันเอง

 

การสมัครสมาชิก Linecode แบบทั่วไป

สมาชิกตัวแทน แบบทั่วไป (สมาชิกลงโฆษณาทั่วไป)
สิทธิประโยชน์
ลงโฆษณา 1 ธุรกิจ
รับค่า แนะนำโฆษณารับ 250 บาท ต่อ 1 คน รับเครดิตเพิ่ม 30,000 เครดิต
รับค่าแนะนำโปรแกรมซอฟแวร์ 30% ต่อ 1 คน รับเครดิตเพิ่ม 80,000 เครดิต

ค่าธรรมเนียม 990 บาท (จ่ายครั้งเดียว )รับเครดิต 50,000 เครดิต

 

 

การเปิดสาขาให้บริการ Linecode

ตุณสมบัติผู้เปิดสาขาใหม่

อกสารประกอบการรับสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

คุณสมบัติ

1. มีหน้าร้านพร้อมทำงาน และ อบรม

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี

3. มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

4. มีวิสัยทัศน์และมีเป้าหมายเดียวกับองค์กร

5. มีความกระตือรือร้น และมองโลกในแง่ดี

6. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม

7. มีความรู้ ความสามารถ

 

รายการเปิดสาขาช่วงโปรโมชั่น

 

 

แบบที่2.1 รับเครเดิตทันที 50,000,000 เครดิต รับเครดิตเพิ่ม 20,000,000 เครดิต

สิ่งที่ได้รับ
วงเงินลงทุน 5,544,000 บาท
-วงเงินลงทุน 70,000,000 เครดิต หาร แลกซื้อโฆษณา 5,000 คูณ ราคาขายโฆษณา 990 คูณ ค่าคอมมิชชั่น 40% รับเงินสดทั้งสิ้น 5,544,000 บาท (หักค่าใช้จ่ายต่างๆไม่รวมยอดขายสาขาและซอฟแวร์)

-วงเงินลงทุน เงินสดรับเพิ่มเครดิต ต่อการแนะนำ ขาย 1 คน 50,000 เครดิต คูณ 14,000 คน หาร แลกซื้อโฆษณา 5,000 คูณ ราคาขายโฆษณา 990 คูณ ค่าคอมมิชชั่น 40%

รับเงินสดจากการแนะนำ ขาย ทั้งสิ้น 55,440,000 บาท

สมาชิกเข้าร่วม 14,000 คน
สรุปยอดรายได้มื่อผ่านการทำงานขั้นตอนแรก

สรุปยอดรวมรายได้ทั้งหมด (เมื่อแนะนำหรือขายเครดิตให้ผู้สนใจซื้อโฆษณาและซอฟแวร์))
5,544,00 บวก 55,440,000 คุณจะมีรายได้เงืนสดทั้งสิ้น 60,984,000 บาท (หักค่าใช้จ่ายต่างๆไม่รวมยอดขายสาขาและซอฟแวร์)

สมาชิกเข้าร่วม 140,000 คน

ฟรีค่าธรรมเนียม
รับต่าแนะนำโฆษณา 40% รับเครดิตเพิ่ม 50,000 เครดิต ต่อแนะนำ 1 คน
รับต่าแนะนำโปรแกรมซอฟแวร์ 30% รับเครดิตเพิ่ม 100,000 เครดิต ต่อแนะนำ 1 คน

ทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ วงเงินรวมที่จะได้รับจริงทั้งสิ้น
คุณจะมีรายได้เงืนสดทั้งสิ้น 60,984,000 บาท รวย รวย รวย ครับ
การันตรี 100%

แบบที่2.2 รับเครเดิตทันที 100,000,000 เครดิต รับเครดิตเพิ่ม 50,000,000
เครดิต

สิ่งที่ได้รับ วงเงินลงทุน 16,335,000 บาท
-วงเงินลงทุน 150,000,000 เครดิต หาร แลกซื้อโฆษณา 5,000 คูณ ราคาขายโฆษณา 990 คูณ ค่าคอมมิชชั่น 55% รับเงินสดทั้งสิ้น16,335,000 บาท (หักค่าใช้จ่ายต่างๆไม่รวมยอดขายสาขาและซอฟแวร์)

-วงเงินลงทุน เงินสดรับเพิ่มเครดิต ต่อการแนะนำ ขาย 1 คน 100,000 เครดิต คูณ 30,000 คน หาร แลกซื้อโฆษณา 5,000 คูณ ราคาขายโฆษณา 990 คูณ ค่าคอมมิชชั่น 55%

รับเงินสดจากการแนะนำ ขาย ทั้งสิ้น 326,700,000 บาท

สมาชิกเข้าร่วม 30,000 คน
สรุปยอดรายได้มื่อผ่านการทำงานขั้นตอนแรก

สรุปยอดรวมรายได้ทั้งหมด (เมื่อแนะนำหรือขายเครดิตให้ผู้สนใจซื้อโฆษณาและซอฟแวร์))
16,335,000บวก 326,700,000คุณจะมีรายได้เงินสดทั้งสิ้น 343,035,000 บาท (หักค่าใช้จ่ายต่างๆไม่รวมยอดขายสาขาและซอฟแวร์)

สมาชิกเข้าร่วม 600,000 คน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 บาท (จ่ายครั้งเดียววันสมัครทำสัญญา)
รับต่าแนะนำโฆษณา 55% รับเครดิตเพิ่ม 50,000 เครดิต ต่อแนะนำ 1คน
รับต่าแนะนำโปรแกรมซอฟแวร์ 45% รับเครดิตเพิ่ม 100,000 เครดิต ต่อแนะนำ 1 คน

ทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ วงเงินรวมที่จะได้รับจริงทั้งสิ้น
คุณจะมีรายได้เงืนสดทั้งสิ้น343,035,000บาท รวย รวย รวย ครับ
การันตรี 100%

**หมาบเหตุ เครดิตต่างๆที่สมาชิกแนะนำ บริษัทฯ รับผิดชอบในการเติมเครดิตให้ลูกค้า สนาชิกมีหน้าที่แลกซื้อตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้
//--**ทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเงิน เราจะใช้ระบบ Linecode Wellet ในการ ถอน โอน จ่าย เติม รายงานประวัติการทำธุรกรรมต่างๆ

 

รายการการแนะนำเปิดสาขาใหม่

 

 

แบบที่1 ฟรีค่าธรรมเนียม

รับค่าแนะนำเงินสด 2,000 บาท ต่อสาขา (แนะนำแบบที่2)
รับค่าแนะนำจากยอดขายสาขา10% รับเตรดิตแนะนำสาขา 100,000 เครดิต ต่อสาขา

แบบที่2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 บาท (จ่ายครั้งเดียววันสมัครทำสัญญา)

รับค่าแนะนำเงินสด 3,000 บาท ต่อสาขา (แนะนำแบบที่2)
รับ ค่าแนะนำจากยอดขายสาขา 15% รับเตรดิตแนะนำสาขา 300,000 เครดิต ต่อสาขา

 

 

อัตราการแลกซื้อเครดิตบริการโฆษณาและซอฟแวร์

 

รายการแลกซื้อเครดิต

 

 

รับเครเดิตทันที เมื่อใช้บริการครั้งแรก
(เครดิตแลกใช้งานตลอดชีพ)

รับเครดิตทันที 50.000 เครดืต
แลกซื้อ หมึกดำ เขียนโปรแกรม สินค้า อาหาร เครื่องดื่มทันที

ค่าแนะนำเพื่อนสมัครใช้บริการโฆษณา Linecode

รับเงินสด 250 บาท รับเครดิตเพิ่ม 30,000 เครดิต

แลกชื้อโฆษณา Linecode 990 บาท

แลกซื้อโฆษณา 5,000 เครดิต

แลกชื้อแอพพิเคชั่น พร้อม ติดตั้งโฆษณาผ่าน Google Play

แลกซื้อ 200,000 เครดิต

แลกซื้อ โปรแกรมขายสินค้า พร้อมออกแบบหน้าร้าน ปกติ
ราคาเชาซื้อรายปี 7,980 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ต่ออายุปีถัดไป 3,000 บาท
ราคาขายขาด 1 โดเมเนม 49,500 บาท
ราคาขายขาด ไม่จำกัด โดเมนเนม 79,200 บาท
สมาชิกทั่วไป รับค่าแนะนำ 30% รับเครดิต 100,000 เครดิต
สมาชิกสาขา รับค่าแนะนำเปอร์เซ็นต์ตามแบบที่สมัคร

แลกซื้อเช่าซื้อรายปี 400,000 เครดิต

แบบหมีกดำแบบหมีกดำ ขายขาด 1 โดเมนเนม 2,500,000 เครดิต
แบบหมีกดำแบบหมีกดำ ขายขาด ไม่จำกัด โดเมน้นม 4,000,000 เครดิต

แลกซื้อ โปรแกรมระบบเดลิเวอรี่ ซ่อมรถยนต์ ซ่อมรถมอเตอร์ไซด์
ราคาเชาซื้อรายปี 50,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ชำระรายเดือน 3,500 บาท
ราคาขายขาด 1 โดเมเนม 150,000 บาท
ราคาขายขาด ไม่จำกัด โดเมนเนม 300,000 บาท
สมาชิกทั่วไป รับค่าแนะนำ 30% รับเครดิต 100,000 เครดิต
สมาชิกสาขา รับค่าแนะนำเปอร์เซ็นต์ตามแบบที่สมัคร

แลกซื้อเช่าซื้อรายปี 2,550,000 เครดิต ชำระรายเดือน 177,000 เครดิต

แบบหมีกดำ ขายขาด
1 โดเมนเนม 7,5500,000 เครดิต
ไม่จำกัดโดเมนเนม 15,100,000 เครดิต

แลกซื้อ โปรแกรมระบบโปรแกรมการเรียน การสอน การอบรม
ราคาเชาซื้อรายปี 50,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ชำระรายเดือน 3,500 บาท
ราคาขายขาด 1 โดเมเนม 150,000 บาท
ราคาขายขาด ไม่จำกัด โดเมนเนม 300,000 บาท
สมาชิกทั่วไป รับค่าแนะนำ 30% รับเครดิต 100,000 เครดิต
สมาชิกสาขา รับค่าแนะนำเปอร์เซ็นต์ตามแบบที่สมัคร

แลกซื้อเช่าซื้อรายปี 2,550,000 เครดิต ชำระรายเดือน 177,000 เครดิต

แบบหมีกดำ ขายขาด
1 โดเมนเนม 7,5500,000 เครดิต
ไม่จำกัดโดเมนเนม 15,100,000 เครดิต

แลกซื้อ โปรแกรมระบบโปรแกรมเดลิเวอร์รี่ ของกิน ของใช้ อุปกรณ์ ของแต่งบ้าน เสื้อผ้า กิ๊บช๊อป ทุกอย่าง 20 ของทั่วไป
ราคาเชาซื้อรายปี 50,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ชำระรายเดือน 3,500 บาท
ราคาขายขาด 1 โดเมเนม 150,000 บาท
ราคาขายขาด ไม่จำกัด โดเมนเนม 300,000 บาท
สมาชิกทั่วไป รับค่าแนะนำ 30% รับเครดิต 100,000 เครดิต
สมาชิกสาขา รับค่าแนะนำเปอร์เซ็นต์ตามแบบที่สมัคร

แลกซื้อเช่าซื้อรายปี 2,550,000 เครดิต ชำระรายเดือน 177,000 เครดิต

แบบหมีกดำ ขายขาด
1 โดเมนเนม 7,5500,000 เครดิต
ไม่จำกัดโดเมนเนม 15,100,000 เครดิต

แลกซื้อ โปรแกรมระบบโปรแกรมเดลิเวอรี่ แฟรนไชส์
ราคาเชาซื้อรายปี 50,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ชำระรายเดือน 3,500 บาท
ราคาขายขาด 1 โดเมเนม 150,000 บาท
ราคาขายขาด ไม่จำกัด โดเมนเนม 300,000 บาท
สมาชิกทั่วไป รับค่าแนะนำ 30% รับเครดิต 100,000 เครดิต
สมาชิกสาขา รับค่าแนะนำเปอร์เซ็นต์ตามแบบที่สมัคร

แลกซื้อเช่าซื้อรายปี 2,550,000 เครดิต ชำระรายเดือน 177,000 เครดิต

แบบหมีกดำ ขายขาด
1 โดเมนเนม 7,5500,000 เครดิต
ไม่จำกัดโดเมนเนม 15,100,000 เครดิต

แลกซื้อ โปรแกรมระบบโปรแกรมระบบกีฬา
ราคาเชาซื้อรายปี 50,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ชำระรายเดือน 3,500 บาท
ราคาขายขาด 1 โดเมเนม 150,000 บาท
ราคาขายขาด ไม่จำกัด โดเมนเนม 300,000 บาท
สมาชิกทั่วไป รับค่าแนะนำ 30% รับเครดิต 100,000 เครดิต
สมาชิกสาขา รับค่าแนะนำเปอร์เซ็นต์ตามแบบที่สมัคร

แลกซื้อเช่าซื้อรายปี 2,550,000 เครดิต ชำระรายเดือน 177,000 เครดิต

แบบหมีกดำ ขายขาด
1 โดเมนเนม 7,5500,000 เครดิต
ไม่จำกัดโดเมนเนม 15,100,000 เครดิต

แลกซื้อ โปรแกรมระบบโปรแกรมระบบงานช่าง งานไฟฟ้า งานช่างประปา งานช่างไม้ งานช่างปูน งานช่างโลหะ งานช่างสี
ราคาเชาซื้อรายปี 50,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ชำระรายเดือน 3,500 บาท
ราคาขายขาด 1 โดเมเนม 150,000 บาท
ราคาขายขาด ไม่จำกัด โดเมนเนม 300,000 บาท
สมาชิกทั่วไป รับค่าแนะนำ 30% รับเครดิต 100,000 เครดิต
สมาชิกสาขา รับค่าแนะนำเปอร์เซ็นต์ตามแบบที่สมัคร

แลกซื้อเช่าซื้อรายปี 2,550,000 เครดิต ชำระรายเดือน 177,000 เครดิต

แบบหมีกดำ ขายขาด
1 โดเมนเนม 7,5500,000 เครดิต
ไม่จำกัดโดเมนเนม 15,100,000 เครดิต

แลกซื้อ โปรแกรมระบบโปรแกรมเดลิเวอร์รี่ วัตถุดิบ
ราคาเชาซื้อรายปี 50,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ชำระรายเดือน 3,500 บาท
ราคาขายขาด 1 โดเมเนม 150,000 บาท
ราคาขายขาด ไม่จำกัด โดเมนเนม 300,000 บาท
สมาชิกทั่วไป รับค่าแนะนำ 30% รับเครดิต 100,000 เครดิต
สมาชิกสาขา รับค่าแนะนำเปอร์เซ็นต์ตามแบบที่สมัคร

แลกซื้อเช่าซื้อรายปี 2,550,000 เครดิต ชำระรายเดือน 177,000 เครดิต

แบบหมีกดำ ขายขาด
1 โดเมนเนม 7,5500,000 เครดิต
ไม่จำกัดโดเมนเนม 15,100,000 เครดิต

แลกซื้อ โปรแกรมระบบโปรแกรมเดลิเวอร์รี่ทำความสะอาด
ราคาเชาซื้อรายปี 50,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ชำระรายเดือน 3,500 บาท
ราคาขายขาด 1 โดเมเนม 150,000 บาท
ราคาขายขาด ไม่จำกัด โดเมนเนม 300,000 บาท
สมาชิกทั่วไป รับค่าแนะนำ 30% รับเครดิต 100,000 เครดิต
สมาชิกสาขา รับค่าแนะนำเปอร์เซ็นต์ตามแบบที่สมัคร

แลกซื้อเช่าซื้อรายปี 2,550,000 เครดิต ชำระรายเดือน 177,000 เครดิต

แบบหมีกดำ ขายขาด
1 โดเมนเนม 7,5500,000 เครดิต
ไม่จำกัดโดเมนเนม 15,100,000 เครดิต


แลกซื้อ โปรแกรมระบบโปรแกรมเดลิเวอรรี่อาหารทะเลสด
ราคาเชาซื้อรายปี 50,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ชำระรายเดือน 3,500 บาท
ราคาขายขาด 1 โดเมเนม 150,000 บาท
ราคาขายขาด ไม่จำกัด โดเมนเนม 300,000 บาท
สมาชิกทั่วไป รับค่าแนะนำ 30% รับเครดิต 100,000 เครดิต
สมาชิกสาขา รับค่าแนะนำเปอร์เซ็นต์ตามแบบที่สมัคร

แลกซื้อเช่าซื้อรายปี 2,550,000 เครดิต ชำระรายเดือน 177,000 เครดิต

แบบหมีกดำ ขายขาด
1 โดเมนเนม 7,5500,000 เครดิต
ไม่จำกัดโดเมนเนม 15,100,000 เครดิต


แลกซื้อ โปรแกรมระบบโปรแกรมระบบอสังหาริมทรัพย์
ราคาเชาซื้อรายปี 50,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ชำระรายเดือน 3,500 บาท
ราคาขายขาด 1 โดเมเนม 150,000 บาท
ราคาขายขาด ไม่จำกัด โดเมนเนม 300,000 บาท
สมาชิกทั่วไป รับค่าแนะนำ 30% รับเครดิต 100,000 เครดิต
สมาชิกสาขา รับค่าแนะนำเปอร์เซ็นต์ตามแบบที่สมัคร

แลกซื้อเช่าซื้อรายปี 2,550,000 เครดิต ชำระรายเดือน 177,000 เครดิต

แบบหมีกดำ ขายขาด
1 โดเมนเนม 7,5500,000 เครดิต
ไม่จำกัดโดเมนเนม 15,100,000 เครดิต


แลกซื้อ โปรแกรมระบบโปรแกรมเดลิเวอรี่ สินค้าโอท๊อป Otop
ราคาเชาซื้อรายปี 50,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ชำระรายเดือน 3,500 บาท
ราคาขายขาด 1 โดเมเนม 150,000 บาท
ราคาขายขาด ไม่จำกัด โดเมนเนม 300,000 บาท
สมาชิกทั่วไป รับค่าแนะนำ 30% รับเครดิต 100,000 เครดิต
สมาชิกสาขา รับค่าแนะนำเปอร์เซ็นต์ตามแบบที่สมัคร

 

แลกซื้อเช่าซื้อรายปี 2,550,000 เครดิต ชำระรายเดือน 177,000 เครดิต

แบบหมีกดำ ขายขาด
1 โดเมนเนม 7,5500,000 เครดิต
ไม่จำกัดโดเมนเนม 15,100,000 เครดิต

แลกซื้อ โปรแกรมระบบโปรแกรมระบบการเงิน ธนาคาร
ราคาเชาซื้อรายปี 50,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ชำระรายเดือน 3,500 บาท
ราคาขายขาด 1 โดเมเนม 150,000 บาท
ราคาขายขาด ไม่จำกัด โดเมนเนม 300,000 บาท
สมาชิกทั่วไป รับค่าแนะนำ 30% รับเครดิต 100,000 เครดิต
สมาชิกสาขา รับค่าแนะนำเปอร์เซ็นต์ตามแบบที่สมัคร

 

แลกซื้อเช่าซื้อรายปี 2,550,000 เครดิต ชำระรายเดือน 177,000 เครดิต

แบบหมีกดำ ขายขาด
1 โดเมนเนม 7,5500,000 เครดิต
ไม่จำกัดโดเมนเนม 15,100,000 เครดิต

แลกซื้อ โปรแกรมระบบโปรแกรมระบบส่งพัสดุ ขนส่ง
ราคาเชาซื้อรายปี 50,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ชำระรายเดือน 3,500 บาท
ราคาขายขาด 1 โดเมเนม 150,000 บาท
ราคาขายขาด ไม่จำกัด โดเมนเนม 300,000 บาท
สมาชิกทั่วไป รับค่าแนะนำ 30% รับเครดิต 100,000 เครดิต
สมาชิกสาขา รับค่าแนะนำเปอร์เซ็นต์ตามแบบที่สมัคร

แลกซื้อเช่าซื้อรายปี 2,550,000 เครดิต ชำระรายเดือน 177,000 เครดิต

แบบหมีกดำ ขายขาด
1 โดเมนเนม 7,5500,000 เครดิต
ไม่จำกัดโดเมนเนม 15,100,000 เครดิต

 

 

 

 

**แนะนำเปิดสาขา รับคอมมิชชั่น 70%
ยกตัวอย่าง แนะนำเปิดสาขาแบบที่ 6 500,000,000 เครดิต การทำงานชำระเดือนละ 82,500 บาท 120 เดือน คุณจะได้รับคอมมิชชั่นเดือนละ 57,750 บาทและรับเครดิตเพิ่ม 5,000ม000 [km ต่อสาขา

ลงโฆษณา LINECODE รับเครดิตแลกซื้อทันที 50,000 เครดิต

 

ลงโฆษณา LINECODE รับเครดิตแลกซื้อทันที 50,000 เครดิต

 

 

 

 

 

 

 

 

&nb

 

 

sp;

Women
Women
Save To - 40%
Women's
Women
Women
All Brand
Save To - 40%
Women's
Women
Women

ติดตั้งแอพ LINECODE บนมือถือ

ภาพหน้าปก

LINECODE